Akredytacja mediów

Proces akredytacyjny dziennikarzy na UCI TISSOT Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Torowym Pruszków 2019 rozpocznie się 7 stycznia i zakończy 26 lutego. Zgłoszenia akredytacyjne będą przeprowadzane za pośrednictwem strony:

http://uci.wingsmedia.it

  

System akredytacyjny UCI dostępny jest w 7 językach a instrukcja jego obsługi sporządzona jest w języku angielskim.

MEDIA GUIDE:

https://bit.ly/2BP3MGd